POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Politica de prelucrare a datelor personale

 

 

 

 

 

MIB este inregistrata sub numarul 18966 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date

cu Caracter Personal.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,

MIB are obligatia de a administra datele personale furnizate ce catre client in conditii de

siguranta si numai pentru scopurile specifice ofertarii si/sau incheierii de asigurari, urmate

de gestiunea ulterioara a acestora.

 

Prin completarea datelor in formularul Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat

ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a MIB, inregistrata in Registrul de Evidenta

a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 18966 si isi da acordul expres si neechivoc

ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre MIB, afiliatii si

colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre MIB, afiliatii si colaboratorii

acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a

produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire

si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului. De asemenea, Cumparatorul

isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate)

de catre MIB atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

 

Cumparatotul intelege si accepta ca MIB poate furniza datele Cumparatorului cu caracter

personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui

angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date

sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform

legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat,

servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care

putem dezvolta programe comune, asigurători, reasiguratori, brokeri de reasigurare,

consultanti de specialitate in asigurari.

 

 

 

 

Prin citirea documentului, clientul declara ca a luat la cunostinta faptul ca ii sunt garantate

drepturile prevazute de lege, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul

de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a

se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate Millenium Insurance Broker (MIB) SA la

adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 111, sector 5, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele

drepturi:

  1. pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  2. dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz;
  3. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  4. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;