ASIGURARE CALATORIE

Prin asigurarea medicala de calatorie se asigura sănătatea, integritatea corporală şi viaţa asiguratului pe timpul călătoriei sale în afara graniţelor teritoriale ale României., societatea de asigurare care emite polita acordând despăgubiri pentru cheltuielile medicale şi/sau de repatriere efectuate ca urmare a îmbolnăvirii neaşteptate survenita in timpul calatoriei, a decesului sau a unui accident suferit de Asigurat.

 

Suma asigurată reprezintă răspunderea maximă a Asigurătorului, înscrisă în poliţa de asigurare.

Asigurarea se încheie pentru o perioadă de minim 2 zile şi maximum 365 zile.

Asigurarea trebuie încheiată înainte de începerea călătoriei în afara graniţelor Romaniei. Asigurările încheiate după începerea călătoriei în străinătate sunt considerate nule.

 

Acoperirea prin asigurare se aplică în ţările străine menţionate în poliţă. Asigurarea nu este valabilă în ţările în care Asiguratul are domiciliul sau al căror cetăţean este.